การโคจรของดวงดาว เดือนกันยายน 2563

02/10/2020 sexyimi

การโคจรของดวงดาว เดือนกันยายน 2563

วันที่ 2 ดาวศุกร์(๖) ยกเข้าสู่ราศีกรกฎ เวลา 18:40 น.
วันที่ 10 ดาวราหู(๘) ยกเข้าสู่ราศีพฤษก เวลา 02:51 น.
วันที่ 17 ดาวอาทิตย์(๑) ยกเข้าสู่ราศีกันย์ เวลา 10:21 น.
วันที่ 19 ดาวพุธ(๔) ยกเข้าสู่ราศีตุลย์ เวลา 20:41 น.
วันที่ 29 ดาวศุกร์(๖) ยกเข้าสู่ราศีสิงห์ เวลา 07:12 น.
วันที่ 29 ดาวเกตุ(๕) ยกเข้าสู่ราศีมังกร วลา 04:46 น.
ดาวมฤตยู(0) พักร้องศ วันที่ 8 กันยายน 2563 – 11 มกราคม 2564
ดาวอังคาร(ต) พักร์องศา ในราศีเมษ วันที่ 18 กันยายน
พักร์ข้ามราศี เข้าสู่ราศีมีน วันที่ 9 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน
จันทร์เพ็ญ | วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 12:23 น.
จันทร์ดับ วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 18:04 น.

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น