ความเชื่อรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน

04/09/2020 sexyimi

ความเชื่อรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน

วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ. ป่าซาง จ. ลำพูน  “องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำจีวรมาตากที่วัดแห่งนี้”

ฉบับนี้ขอขึ้นไปแอ่วเมืองลำพูน ดินแดนที่มีผลไม้เลื่องชื่อ คือ ลำไย แต่ผมคงกินได้แค่ 1-2 เม็ดเท่านั้น เนื่องจากเป็นคนโชคดี มีโรคประจำตัว คือเบาหวาน บวกความดัน ไขมันในเส้นเลือด ในแต่ละวันกินยาเป็นกำมือ ชีวิตจึงมีรสชาติไปอีกแบบหนึ่ง

วัดซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางคือ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตั้งอยู่ระหว่างดอยม่อนช้างกับดอยเครือ การที่วัดแห่งนี้มีชื่อว่า วัดพระพุทธบาทตากผ้า เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่มาประทับไว้ตรงบริเวณที่นำผ้าจีวรมาตาก มีรอยตารางบนผาหินที่เชื่อว่า คือ รอยตากผ้าจีวรพระพุทธเจ้า

ความเชื่อรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน

ตำนานเล่าว่า ครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิหลังจาริกและประทับพระบาทในที่ต่างๆแล้ว เมื่อเสด็จมาถึงบนลานผาลาด (คือบริเวณที่ตั้งวัดพระพุทธบาทตากผ้าปัจจุบัน) สถานที่ที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยจะประดิษฐานปาทเจดีย์ จึงทรงหยุดพักผ่อนแล้วให้พระอานนท์นำเอาจีวรไปตากบนผาลาดใกล้กับที่ประทับหลังจากนั้นทรงอธิษฐานเหยียบพระบาทประดิษฐานรอย ไว้บนผาลาดนี้ และตรัสทำนายว่าสถานที่แห่งนี้จะปรากฏชื่อว่า “ พระพุทธบาทตากผ้า” ประมาณพ. ศ. 1200 พระนางจามเทวี พระราชธิดาในพระเจ้ากรุงละโว้ (ลพบุรี) ได้เสด็จมาครองนครหริภุญชัย (ลำพูน) พระนางได้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ให้สร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท เป็นพุทธบูชา พ. ศ. 2472

ทุกวันนี้ วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกนักธรรม และบาลีของพระภิกษุสามเณรในภาคเหนือ นอกจากนี้ทางวัดได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรม ควบคู่ไปกับการศึกษาได้จัดตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้น เพื่อเป็น ที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา และผู้สนใจทั่วไป

 

Tags : , , , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น