คำกลอนรักสอนรัก-ขอทานรัก

11/10/2020 sexyimi

คำกลอนสอนรัก-ขอทานรัก

ไกรเล่าทำช้ำใจเจ็บให้เหน็บหนาว
ใครหลอกกล่าวรักชอบแล้วลอบหนี
ใครเล่าเคยวอนเว้าเล้ำโลมวจี
ไกรเล่าที่จะรักมั่นตราบวันตาย
ฉันแต่นี้ตัดใจไม่คิดรัก
จะขอภักดิ์รักชาติไม่ขาดหาย
ยึดถือหลักพระศาสไม่คลาดกลาย
รักที่พ่ายกรั้งเดียวนั้นกรรมมันบัง

อันความรักสักนิดหนึ่งเธอพึงให้
ด้วยน้ำใจไมตรีมีต่อฉัน
เศยความรักสักนิดคิดแบ่งปัน
ดงผูกพันให้ฉันรักภักดีนาน
แต่ไฉนไขไม่มีผู้ปันจิต
แม้นเพียงสักนิดคิดปลื้มดื่มรสุหวาน
ได้ลิ้มเพียงรองมธุรสพจมาน
เหลือทิ้งชานหวานอ้อยร้อยเล่ห์ลวง

Tags : , , , ,
แสดงความคิดเห็น