คำกลอนสอนรัก-สีชัง

05/10/2020 sexyimi

คำกลอนสอนรัก-สีชัง

สีชัง ชังชื่อแล้ว อย่าชัง
อย่าโกรธพี่จริงจัง จิตข้อง
ตัวไกถ จิตก็ยัง เนาแนบ
เสน่ห์สนิทน้อง นิจโออาดูร
สี่ชัง ชังแต่ชื่อ
เกาะนั้นหรือจะชังใคร
ขอแต่แม่ควงใจ
อย่าชังซิงพี่จริงจัง

ตัวไกลใจพี่อยู่
เป็นคู่น้องครองยืนยัง
ห่างเจ้าเฝ้าแลหลัง
ตั้งใจชิดมิตรสุมาน
สีชัง ชื่อเกาะนั้น เยียไฉน
ชังพี่ฤๅชังใคร ไกรรู้
ความรักหนักแหน งใน ใจเจ็บ จริงนา
ใครสถิตชนมกะกำ กึ่งร้อยปีประเมิน
(พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 8)

Tags : , , , ,
แสดงความคิดเห็น