ประวัติครูบาเจ้านันทา นนโท หรือครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้

08/10/2020 sexyimi

ประวัติครูบาเจ้านันทา นนโท หรือครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้ ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง

ประวัติครูบาเจ้านันทา นนโท หรือครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้

ครูบาเจ้านันทา นนโท หรือครูบานันตา

วัดทุ่งม่านใต้ ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง

โดย…ศิษย์วัดทุ่งม่านใต้

            พระเถราจารย์ผู้มีตบะบารมีแก่กล้าแห่งเมืองลำปาง พุทธาคมครูบานันทา กับตำนานราหูสุริยันจันทราอันเข้มขลัง พระครูบานันทา เป็นพระเถราจารย์ยุคเก่าผู้เรืองเวทย์วิทยาคมแห่งดินแดนภาคเหนือ ผู้มีพุทธาคมอันแก่กล้า มากด้วยบุญญาภินิหาร และท่านยังเป็นปรมาจารย์ผู้สร้างตำนานเครื่องรางอันโด่งดัง  “ พระราหูแกะกะลาตาเดียว” ท่านเป็นพระผู้เคร่งครัดในธรรมวินัย ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีเมตตาแก่ผู้คนทั้งหลาย เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตราบจนปัจจุบัน ถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วก็ตาม

            ครูบาเจ้านันทา นนโท เป็นบุตรของ พ่อเฒ่าคำปา และ แม่เฒ่าอินตา พรหมปิงเปา เกิดที่บ้านทุ่งม่านใต้  ต. บ้านเป้า อ. เมือง จ. ลำปาง เกิดเมื่อ พ.ศ. 2415 ปีเต่าสัน เดือน 10 ขึ้น 10 ค่ำ วันเสาร์ยามกองแลง วันเสาร์ยามกองแลง เวลา 19.30 น. เมื่ออายุได้ 5 ปี บิดามารดาได้บอกว่าลูกนี้ได้อยู่ในครรภ์ของมารดาได้ทศมาส  คือ 10 เดือนครบ เมื่ออายุได้ 12 ปีได้ขอกราบลาบิดามารดาไปเป็นศิษย์วัด บิดาได้มอบให้ท่านเจ้าไชยสารเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งม่านใต้ เป็นเด็กวัดได้หนึ่งพรรษา อายุได้ 13 ปีได้บรรพชา (บวช) เมื่อ พ.ศ. 2427 ปีกาบสัน (ปีวอก) เดือน 8 ขึ้น 13 ค่ำได้ท่านเจ้าธรรมวัฒ วัดหนองร่อง บรรพชา คือครองผ้า ให้ศีล ครูบาธิ วัดบ้านแคร่เป็นพระอุปัชฌายะ เป็นสามเณรได้ 9 พรรษาอายุได้ 21 ปี ได้อุปสมบทปีเต่าสี พ.ศ. 2435 ครูบาสิทธิวังโส วัดหนองหล่ม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ครูบาเจ้าพรหมสโร วัดหลิ่งก้าน เป็นอนุสาวนาจารย์ ครูบาขัตติโย วัดหนองร่องเป็นพระอุปัชฌายะ ได้ฉายาว่า นันทาภิกขุ แต่นั้นมาได้เป็นภิกขุได้ 3 พรรษาท่านเจ้าปัญญาได้ลาสิกขา แล้วท่านมอบภาระให้รักษาการแทนเจ้าอาวาสต่อไปตั้งแต่นั้นมาได้เป็นเจ้าอาวาส และได้สืบกองวัตรอนุสติ 10 และสติปัฏฐาน 4 พรหมวิหาร 4 จากท่านครูบาอโณชัย วัดปงสนุกด้านเหนือ ก็ได้ปฏิบัปติมาเป็นลำดับ ด้วยอาศัยท่านครูบามีวิริยะอุสาหะประกอบพร้อมด้วยชาคริยานุโยค ประกอบเพื่อชำระใจไม่ให้โกสัชชความเกียจคร้านเข้ามาครอบงำได้ตลอดจนอวสานกาลที่สุด นี้ครูบาเจ้านันทานนโท มรณะภาพเมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2504 สิริอายุได้ 90 ปี หนึ่งในศิษย์สืบทอดพุทธาคมที่วัดทุ่งม่านใต้อีกก็คือ

            ครูบาเลิศ แห่งวัดทุ่งม่านใต้ ต. บ้านเป้า อ. เมือง จ. ลำปาง นามเดิมชื่อ บุญเลิศ เกิดที่หมู่บ้านทุ่งม่านใต้   ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เกิดเมื่อ วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2474 พ่อชื่อหน้อยมา สุธทเสนา แม่ชื่อ พุธ สุธทเสนา มีพี่น้องทั้งหมด 2 คนคือ 1. พ่อแก้ว 2. ครูบาเลิศ ชื่อบุญเลิศนี้ ครูบานันตาเป็นผู้ตั้งให้เพราะว่าหลวงปู่ท่านเกิดวันที่ 1 มกราคม ซึ่งถือเป็นวันต้นปี ถือว่าเป็นฤกษ์ยามดีเลิศประเสริฐแล จึงให้ชื่อว่าบุญเลิศบวชเณรเมื่อปี พ.ศ. 2487 ครั้นบวชเณรได้ 13 พรรษาก็ได้ติดตามครูบาอ่องส่า วัดท่าผา   อ. เกาะคา เพื่อออกธุดงค์หลังจากออกธุดงค์ได้ 1 ปี ก็กลับมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่กับครูบานันตาได้ศึกษาวิชาต่างๆ ที่ครูบาสอนโดยเฉพาะวิชาการทำพระราหู พออายุครบ 20 ปี ก็อุปสมบทโดยมีครูบานันตาเป็นพระอุปัชฌาย์ และครูบาโถ มณีคุณเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่มเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านอยู่ได้ 1 พรรษา ก็ขอลาสิกขามาเป็นฆราวาส ดำรงตำแหน่งเป็นกำนัน หมู่บ้านแม่ก๋ง และเป็นสารวัตรกำนันตำบลบ้านเป้า ในระหว่างนั้นก็ได้ช่วยกิจการทั้งทางวัดและทางโรงเรียนบ้านแม่ก๋ง และเปิดกิจการค้าขายอยู่ในตัวเมืองลำปางต่อมาในปี พ.ศ. 2534 จึงได้กลับสู่ร่มกาสาวพักตร์อีกครั้ง ณ วัดทุ่งม่านใต้ ครูบาเลิศวัดทุ่งม่านใต้ ศิษย์รูปเดียวของครูบาเจ้านั้นตา วัดทุ่งม่านใต้ที่เป็นครูมอบวิชาราหูให้ หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง ราหูครูบานันตา เคยช่วยแม้ครูบาเจ้าศรีวิชัย หลุดจากการต้องอธิกร มาแล้ว ครูบาเลิศ ศิษย์องค์เดียวเมตตาพวกเรายอมสร้างพระราหูกะลาผ้ายันต์ เทวดาใหญ่ (นาคบาศ) กับตะกรุด ๙ นางนอน ครูบานันตาท่านเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาราหู วัวธนู โคศุภราช ให้หลวงพ่อน้อย เนาวรัตน์ วัดศรีษะทอง คราวเมื่อ ท่านครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ต้องอธิกรณ์ ท่านครูบานันตา มอบราหูให้ครูบาศรีวิชัยติดตัวไปจนรอดพ้นมลทินทุกประการ ครูบาเจ้านันตา ท่านมีอภินิหารมาก เป็นเจ้าตำรับ เครื่องรางล้านนา อย่างแท้จริง ก่อนที่ท่านจะละสังขารไป ท่านได้ถ่ายทอดวิชาทั้งหมด ให้ครูบาเลิศ วัดทุ่งม่านใต้จนหมดสิ้น สร้างวัตถุมงคลอันเข้มขลังแทนครูบาเจ้านันตา สืบต่อมา ปัจจุบัน ครูบาเลิศได้มรณะภาพแล้วเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2555 สิริอายุ 81 ปี

Tags : , , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น