สุดยอดดวงฤกษ์ วันที่ 2 กัยยายน 2563

02/09/2020 sexyimi

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 วันพุธ แรม 1 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 24.18   บุพพาภัททะ ที่ 25 เทวี < 16:09> เพชฌฆาต

ดิถี 00.40 มรณะ <07:15> ลาภะ

อ.ข. 06:06 ท.จ. 12:17 อ.ต.18:28  จ.ต. 05:59 จ.ข. 18:48

สีสิริมงคล ม่วงอ่อน / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

 

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น