สุดยอดดวงฤกษ์ วันที่ 3 กันยายน 2563

03/09/2020 sexyimi

สุดยอดดวงฤกษ์ วันที่ 3 กันยายน 2563

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดี  แรม 2 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด จ.ศ.1382

ถูกษ์ 25:14 อุตราภัททะ ที่ 26 เพชฌฆาต < 17:50 > ราชา ดิถี 01:37

ทาษา < 08:10 > กัมมะ อ.ข. 06:06 ท.จ. 12:17 อ.ต. 18:28 จ.ต.06:48 จ.ข.19:26

07:24 วันธงชัย

ฤกษ์อุบาทว์ เวลา 00:00 – 17:50 น. สีสิริมงคล สีแดง / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น