สุดยอดดวงฤกษ์ วันที่ 4 กันยายน 2563

04/09/2020 sexyimi

สุดยอดดวงฤกษ์

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563 วันศุกร์ แรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 26:09 เรวดี ที่ 27 ราชา < 19:53 > สมโณ ดิถี 02:34 

ทาษี < 09:30 > สุภะ อ.ข. 06:06 ท.จ. 12:16 อ.ต. 18:27 จ.ต. 07:35 .. 20:02 

07:19

 ฤกษ์ใช้ทําการมงคลได้ดี ดาวจันทร์ เสวยนักษัตรที่ 26 หมวดฤกษ์ราชา ราศีมีน เริ่มตั้งแต่เวลา 17:51 . (วันก่อ) จนถึงเวลา 19:53 . เปลี่ยนไปเป็นนักษัตรอื่น การใช้ประโยชน์ เป็นฤกษ์ที่ใช้ประกอบการงานมได้ดี ใช้เพื่อให้บังเกิด ความโอ่อ่า มีสง่าราศี มีมงคลอันยิ่งใหญ่ ผู้คนยกย่องสรรเสริญ เหมาะสม สําหรับเปิดสถานที่ราชการ รับตําแหน่งหน้าที่สําคัญ เปิดกิจการ ห้างร้าน บริษัท ปลูกสร้างหลักฐาน ฯลฯ สีสิริมงคล สีชมพู / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันอกเฉียงใต้

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น