สุดยอดดวงฤกษ์ วันที่ 5 กันยายน 2563

05/09/2020 sexyimi

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563 วันเสาร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 00:03 อาศวินี ที่ 1 สมโณ < 22:16 > ทลิทโท ดิถี 03:29 น 

พยายะ < 11:08 > มรณะ อ.ข. 06:06 ท.ป. 12:16 อ.ต. 18:26 จ.ต.08:21 จ.ข. 20:3

07:14 

ฤกษ์ล่างเสีย สีสิริมงคล สีฟ้า, น้ําเงิน / ทิศสิริมงคล ทิศเหนือ

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น