สุดยอดฤกษ์ดี ประจำเดือนตุลาคม 2563

02/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี ประจำเดือนตุลาคม 2563

ลัคนาดวงฤกษ์สถิตราศีสิงห
อัฏฐนวางค์ ๓ ตติยตรียางค์ ๓
เสวยบุพผัดกุณี นักษัตรที่ ๑๑ ประกอบด้วยมหัทธโนแห่งฤกษ์
ดาวจันทร์สถิตราศีกุมภ์
ปฐมนวางค์ ๖ ปฐมตรียางค์ ๘
เสวยธนิฏฐ นักษัตรที่ ๒๓ ประกอบด้วยเทศาตรีแห่งฤกษ์

 

 

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น