สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563

14/09/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 วันจันทร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 05:34 อัทระ ที่ 6 เทศาตรี < 09:22 > เทวี (0) ดิถี 09:08
ทายี < 20:40 > สุภะ อ.ข. 06:07 ท.จ. 12:15 อ.ต. 18:22 น. จ.ต. 13:15 จ.ข.
06:46
(จันทร์ขึ้นในวันถัดไป)
ดิถีมหาสูญ สีสิริมงคล สีชมพู / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันออกเฉียงใต้

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น