สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563

14/09/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563 วันจันทร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 06:32 ดิถี 10:07 อ.ข. 06:07

ปุนัพสุ ที่ 7

เทวี < 10:35 > เพชฌฆาต

พยายะ < 21:02 > มรณะ ท.จ. 12:14 อ.ต. 18:21 จ.ข. 00:50 จ.ต. 14:00

06:42

ฤกษ์ล่างเสีย

สีสิริมงคล สีฟ้า, น้ําเงิน / ทิศสิริมงคล ทิศเหนือ

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น