สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2563

14/09/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2563  แรม 12 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 07:31 ปุสย์ ที่ 8 ดิถี 11:07 อ.ข. 06:07 ท.จ. 12:14 อ.ต. 18:20

06:37 วันอธิบดี สีสิริมงคล สีเขียว / ทิศสิริมงคล ทิศใต้

เพชฌฆาต < 11:21 > ราชา

ลาภะ < 20:54 > ทาษา จ.ข.01:45 จ.ต.15:04

ดิถีพิฆาต

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น