สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563

13/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563  แรม 12  ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

เพชมฆาต < 11:21 ราชา
ลาภะ ทาบา <20:54>
0.ข.01:45 จ.ต.15:04
ดิถีพิฆาต
ฤกษ์ 07:31 ปสย ที่ 8
ดิถี 11:07
อ.ข. 06:07 ก.0. 12:14 0.ต. 18:20
06:37
วันอธิบดี
สี่สิริมงคล สีเขียว / ทิศสิริมงคล ทิศใต้

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น