สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563

14/09/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563  แรม 13 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 08:31 อสิเลส ที่ 9

ราชา < 11:35 > สมโณ ดิถี 12:09

กัมมะ < 20:15 > ทาษี อ.ข. 06:07 ท.จ. 12:14 อ.ต. 18:20 น จ.ข. 02:43 จ.ต. 15:58

06:32 ดาวจันทร์(๒) ทับ ดาวศุกร์(๖) เวลา 01:33 น. มหาฤกษ์ ลัคนาราศี 11 เวลา 19:59 * 21:04 น. ร ายการ

ฤกษ์ใช้ทําการมงคลได้ดีเป็นบางเวลา ดาวจันทร์ เสวยนักษัตรที่ 8 หมวดฤกษ์ราชา ราศีกรกฎ เริ่มตั้งแต่เวลา 11:22 น. (วันก่อน) จนถึงเวลา 11:35 น. เปลี่ยนไปเป็นนักษัตรอื่น การใช้ประโยชน์ เป็นฤกษ์ที่ใช้ประกอบการงานมงคลได้ดี ใช้เพื่อให้บังเกิด ความโอ่อ่า มีสง่าราศี มีมงคลอันยิ่งใหญ่ ผู้คนยกย่องสรรเสริญ เหมาะสม สําหรับเปิดสถานที่ราชการ รับตําแหน่งหน้าที่สําคัญ เปิดกิจการ ห้างร้าน บริษัท ปลูกสร้างหลักฐาน ฯลฯ สีสิริมงคล สีดํา, ม่วงแก่ / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันตกเฉียงใต้

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น