สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563

16/09/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563  แรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 10:34 บุพผักคุณี ที่ 11 ทลิทโท < 10:50 > มหัทธโน ดิถี 14:17
มรณะ < 17:44 > ลาภะ อ.ข. 06:07 ท.จ. 12:13 อ.ต. 18:18 จ.ข.04:44 จ.ต.17:40
06:23
วันอุบาทว์ สีสิริมงคล สีม่วงอ่อน / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น