สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563

15/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563  แรม 14  ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

< 11:25>
มาฆะ ที่ 10 สมโญ
หลิทโท
ท.จ.12:13 อ.ต.18:19
สุภะ < 19:10 > พยายะ
จ.ข.03:44 จ.ต.16:50
06:28
วันโลกาวินาศ
สีสิริมงคล สีแสด / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันตก
ฤกษ์ 09:32
ดิถี
13:12
อ.ข. 06:07

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น