สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563

18/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563  ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

โจโร < 08:37 > ภูมิปาโล ก้มมะ
ทายา < 13:54 >
จ.ข.06:44 จ.ต.19:14
ฤกษ์ 12:40 หัตถะ ที่ 13
ดิถี 01:27 อ.บ. 06:07
ท.จ.12:12 0.ต.18:17
09:01
เพชรฤกษ์ เวลา 06:00 — 08:37 น.
ดาวอังคาร(๗) พักร้องศา ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน
พักร์องศาข้ามราศี วันที่ 9 ตุลาคม
ดาวจันทร์ สวนักษัตรที่ 13 หมวดฤกษ์ภูมิปาโล ราศีกันย์ เริ่มตั้งแต่เวลา
ฤกษ์ใช้ทำการมงคลได้ดี
08:38 น. จนถึงเวลา 07:14 น. (วันรุ่งขึ้น) เปลี่ยนไปเป็นนักษัตรอื่น
การใช้ประโยชน์ เป็นฤกษ์มคล ใช้แล้วบังเกิดความมั่นคง ใช้ปลูกสร้าง
บ้านเรือน ยกเสาเอก เช่าซื้อที่ดิน ทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน จัดที่ดิน
เปิดกิการ ห้งร้น บริษัท แต่งงาน ฯลฯ เพาะปลูกพืชผลได้ผลดี
สีสิริมงคล สีชมพู / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันออกเฉียงไต้

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น