สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563

02/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563  แรม 1  ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 26:47 เรวดี ที่ 27
ราชา < 03:11 > สมโณ
ดิถื 01:00
กัมมะ < 24:00 > ทาษี อ.ข. 06:07
ท.จ.12:07 อ.ต.18:07
จ.ต. 06:17 จ.ข.18:37
07:44
จันทร์เพ็ญ (Full Moon) เวลา 04:08 น.
12:07 น.
วันเริ่มต้นเทศกาลกฐิน
มหาฤกษ์ ลัคนาราศี 7 เวลา 10:50 ..
ดาวพุธ(๔) พักร์องศา ถึงวันที่ 20 ตุลาคม
พักร์องศาข้ามราศี วันที่ 10 ตุลาคม
สีสิริมงคล สีชมพู / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันออกเฉียงใต้

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น