สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563

20/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563  ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 14:49 สวาดิ ที่ 15
เทศาตรี < 05:41 > เทวี
ดิถี 03:40
พยายะ < 09:18 > มรณะ
อ.ข. 06:07 ก.จ.12:11 อ.ต.18:15
จ.ข.08:44 จ.ต.20:47
08:50
วันอธิบดี
สีสิริมงคล สีขียว / ทิศสิริมงคล ทิศใต้
ฤกษ์ล่างเสีย

 

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น