สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563

22/09/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563  ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 13:02 จิตตะ ที่ 14 ภูมิปาโล < 23:03 > เทศาตรี
ดิถึ 04:02 พยายะ < 23:09 > มรณะ
ท.จ. 12:21 อ.ต.18:36
อ.ข. 06:05 จ.ข.09:00 จ.ต.21:23
08:19
สีสิริมงคล สีฟ้า, น้ำเงิน / ทิศสิริมงคล ทิศเหนือ ฤกษ์ถ่างเสีย

 

 

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น