สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563

22/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563  ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 19:44
บุพพาสาพห ที่ 20
หลิทโท < 06:44 > มหัทธโน
ดิถี
06:31
พยายะ < 12:18 > มรณะ
อ.ข. 06:10
ท.จ.12:03 อ.ต.17:55
จ.บ.11:36 จ.ต.23:09
08:41
วันธงชัย
สีสิริมงคล สีแดง / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ฤกษ์ล่างเสีย

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น