สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

23/09/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563  ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด จ.ศ. 1382

สมโณ < 23:44 > หลิทโท
สุภะ < 02:28 > พยายะ ข.บ.11:47 จ.ต.23:24
วันอุบาทว์ ฤกษ์ 18:00 เชฏฐ ที่ 18
ดิถื 06:58 อ.ข. 06:07 ท.จ.12:10 อ.ต.18:13
08:34
ฤกษ์โลกาวินาศ เวลา 01:03
23:45 น.
สี่สิริมงคล สีม่วงอ่อน / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น