สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563

23/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563  ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

สมโณ < 23:44 > หลิทโท
สุภะ < 02:28 > พยายะ
จ.ข.11:47 จ.ต. 23:24
วันอุบาทว์
ฤกษ์ 18:00 เชฎฐ ที่ 18
อ.ข. 06:07
ท.จ.12:10 อ.ต.18:13
08:34
ฤกษ์โลกาวินาศ เวลา 01:03 -.- 23:45 น.
สี่สิริมงคล สีม่วงอ่อน / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ดิถี 06:58

 

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น