สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563

25/09/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563  ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

หลิทโท < 22:45 > มหัทธโน
ลาภะ< 22:43 > หาษา
อ.ข.12:46 จ.ต. — —
(จันทร์ตกในวันถัดไป)
ดิถีมหาสูญ
ฤกษ์ 19:03
บุพพาสาฬห ที่ 20
ดิถื 08:03
อ.ข. 06:07
ก.0.12:10 อ.ต.18:12
08:28
วันธงชัย
สี่สิริมงคล สีแดง / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น