สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

30/09/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563  ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 24:57เพชฌฆาต บุพพาภัททะ ที่ 25
<00-24 > ดิถี 14:07
พยายะ < 21:00 > มรณะ
อ.ข. 06:07
ก.0.12:08 อ.ต.18:08
จ.ต.04:44 จ.ข.17:26
07:55
ฤกษ์อุบาทว์ เวลา 00:00 — 24:00 น.
วันอุบาทว์
ฤกษ์ล่างเสีย
สีสิริมงคล สีวงอ่อน / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันตกเฉี่ยงเหนือ

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น