สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563

06/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563  แรม 5  ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

เทวี <08:45 > ฤกษ์ 24:35
ดิถี 03:09
บุพพาภัททะ ที่ 25 เพชฌฆาต
ทายี < 20:11 > สุภะ
อ.บ. 06:03 ก.จ.12:24 อ.ต.18:44 จ.ต.08:06 จ.บ. 20:50
07:00
วันธงชัย ฤกษ์อุบาทว์ เวลา 08:46 — 24:00 น.
สีสิริมงคล สีแดง / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น