สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2563

07/09/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2563 วันจันทร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 01:52 ดิถี 05:20 อ.ข. 06:07

ภรณี ที่ 2

ทลิทโท < 00:48 > มหัทธโน

กัมมะ < 14:56 > ทาษี ท.จ. 12:16 อ.ต. 18:25 จ.ต.09:53 จ.ข. 21:50

07:05 มหาฤกษ์ ลัคนาราศี 8 เวลา 15:58 * 16:50 น. ดาวจันทร์(๒) ทับ ดาวมฤตยู(0) เวลา 18:29 น.

ฤกษ์ใช้ทําการมงคลได้ดี ดาวจันทร์ เสวยนักษัตรที่ 2 หมวดฤกษ์มหัทธโน ราศีเมษ เริ่มตั้งแต่เวลา 00:49 น. จนถึงเวลา 03:17 น. (วันรุ่งขึ้น) เปลี่ยนไปเป็นนักษัตรอื่น การใช้ประโยชน์ เป็นฤกษ์มงคล ใช้แล้วจะเกิดความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง มีความรุ่งโรจน์ รุ่งเรืองแผ่กว้างไพศาล ใช้เปิดกิจการ ห้างร้าน บริษัท เข้าอยู่บ้านใหม่ ปลูกสร้างหลักฐาน ลาบวช สะเดาะเคราะห์ ฯลฯ สีสิริมงคล สีดํา, ม่วงแก่ ทิศสิริมงคล ทิศตะวันตกเฉียงใต้

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น