สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563

07/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563  แรม 6  ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

หลิทโท < 00:48 > มหัทธโน
ก้มมะ < 14:56 > หาย
จ.ต.09:53 จ.ข. 21:50
ฤกษ์ 01:52 ภรณี ที่ 2
ดิถี 05:20
อ.บ. 06:07 ก.จ.12:16 0.ต.18:25
07:05
มหาฤกษ์ ลัคนาราศี 8 เวลา 15:58 — 16:50 น.
ดาวจันทร์(๒) ทับ ดาวมฤตยู(๐) เวลา 18:29 น.
ฤกษ์ใช้ทำการมงคลได้ดี
ดาวจันทร์ เสวยนักษัตรที่ 2 หมวดฤกษ์มหัทธโน ราศีเมย เริ่มตั้งแต่เวลา
00:49 น. จนถึงเวลา 03:17 น. (วันรุ่งขึ้น) เปลี่ยนไปเป็นนักษัตรอื่น
การใช้ประโยชน์ เป็นฤกษ์มงคล ใช้แล้วจะเกิดความเจริญก้าวหน้า
มีความมั่นคง มีความรุ่งโรจน์ รุ่งเรื่องแผ่กว้างไพศาล ใช้เปิดกิจการ ห้างร้าน
บริษัท เข้าอยู่บ้านใหม่ ปลูกสร้งหลักฐาน ลาบวช สะเดาะเคราะห์ ๆลๆ
สีสิริมงคล สีดำ, ม่วงแก่ / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันตกเฉียงใต้

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น