สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563

09/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563  แรม 8  ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

โจโร < 05:36 > ภูมิปาโล
ฤกษ์ 03:42โรหิณี ที่ 4
ดิถี 07:13
มรณะ
< 18:29 > ลาภะ
อ.ข. 06:07 ท.จ. 12:15
อ.ต. 18:23 จ.ต.11:30
จ.ข.23:12
06:56
ดิถีอุบาทว์ เวลา 00:00 — 18:29 น.
วันอุบาทว์
สีสิริมงคล สีวงอ่อน / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น