หลวงพ่อเสี่ยงทายมหาโชคลาภ วัดพระพุทธบาทบัวบกและพระพุทธบาทหลังเต่า จังหวัดอุดรธานี

03/09/2020 sexyimi

หลวงพ่อเสี่ยงทายมหาโชคลาภ วัดพระพุทธบาทบัวบกและพระพุทธบาทหลังเต่า จังหวัดอุดรธานี

หลวงพ่อเสี่ยงทายมหาโชคลาภ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ในวัดพระพุทธบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี (อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ในเขตบ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน)

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นอุทยานฯ ที่แสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ ซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทราย ที่ถูกขัดเกลาจากขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติ ทำให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่างๆ กัน ปรากฏเป็นหลักฐานเกี่ยวกับชีวิตผู้คนในอดีต

วัดพระพุทธบาทบัวบก สร้างขึ้นระหว่างพ. ศ. 2463-2477 คำว่า “ บัวบก” เป็นชื่อของพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามป่ามีหัวและใบคล้ายใบบัวชาวบ้านเรียกว่า “ ผักหนอก” บัวบกนี้จะมีอยู่มากในบริเวณที่พบรอยพระพุทธบาทจึงเรียกรอยพระพุทธบาทนี้ว่า “ พระพุทธบาทบัวบก” หรือคำว่าบัวบกอาจจะมาจากคำว่า“ บ่บก” ซึ่งหมายถึง ไม่แห้งแล้ง รอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นแอ่ง ลึกประมาณ 60 เซนติเมตร ลงไปในพื้นหินยาว 1. 93 เมตร กว้าง 90 เซนติเมตร

เดิมมีการก่อมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทไว้ต่อมาประมาณปี พ. ศ. 2485 พระอาจารย์ศรีทัตย์สุวรรณมาโจ ได้รื้อมณฑปเก่าออกแล้วสร้าง พระธาตุเจดีย์ ขึ้นใหม่และยังสร้างรอยพระพุทธบาท (จำลอง) วางทับรอยพระพุทธบาทเดิมไว้ ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตัวองค์เจดีย์เป็นทรงบัวเหลี่ยมคล้ายองค์พระธาตุพนม มีงานนมัสการพระพุทธบาทบัวบกในวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี

หลวงพ่อเสี่ยงทายมหาโชคลาภ วัดพระพุทธบาทบัวบกและพระพุทธบาทหลังเต่า จังหวัดอุดรธานี

พระพุทธบาทหลังเต่า อยู่ทางทิศใต้ของพระพุทธบาทบัวบกมีลักษณะเป็นรอยพระบาทสลักลึกลงไปในพื้นหิน ลึกประมาณ 25 เซนติเมตรใจกลางพระบาทสลักเป็นรูปดอกบัว กลีบแหลมนูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด และเนื่องจากพระพุทธบาทแห่งนี้อยู่ใกล้กับเพิงหินธรรมชาติรูปร่างคล้ายเต่าจึงได้ชื่อว่า “ พระพุทธบาทหลังเต่า” 

ถ้ำและเพิงหินต่างๆตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณอุทยานฯ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ในระยะทางไม่ไกลนัก ได้แก่ ถ้ำลายมือ ถ้ำโนนสาวเอ้ ถ้ำคน ถ้ำวัวแดง (ถ้ำเหล่านี้สันนิษฐานว่า อาจจะเป็นที่พำนักของมนุษย์สมัยหินและมนุษย์เหล่านั้นได้เขียนรูปต่างๆไว้เช่น รูปคน รูปมือ รูปสัตว์ และรูปลายเรขาคณิต)

นอกจากนั้นยังมีลานหินที่สวยงาม คือ ลานหินโนนสาวเอ้ ธรรมชาติได้สร้างเพิงหินต่างๆไว้ทำให้มนุษย์รุ่นหลังๆได้จินตนาการผูกเป็นเรื่องตำนานพื้นบ้าน คือ เรื่อง “ นางอุสา-ท้าวบารส” เพิงหินที่สวยงามเหล่านี้ ได้แก่ คอกมาท้าวบารส หอนางอุสา บ่อน้ำนางอุสา นอกจากนั้นยังพบชิ้นส่วนหลักเสมา และหินทรายจำหลัก พระพุทธรูปศิลปะ สมัยทวาราวดี ที่เพิงหินวัดพ่อตาและเพิงหินวัดลูกเขย

อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 67 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี-หนองคาย) กิโลเมตรที่ 13 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2021 ไปทางอำเภอบ้านผือ ระยะทาง 42 กิโลเมตร เลี้ยวขวาประมาณ 500 เมตร และตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 2348 อีก 12 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร

 

Tags : , , , , , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น