เช็คเลย! คุณสมบัติผู้ที่สามารถรับสิทธิ์ลงทะเบียน “คนละครึ่ง” ได้

08/10/2020 sexyimi

เช็คเลย! คุณสมบัติผู้ที่สามารถรับสิทธิ์ลงทะเบียน "คนละครึ่ง" ได้

โครงการ “คนละครึ่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน “คนละครึ่ง” ใครบ้างมีสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาท ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก 16 ตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ การเปิดลงทะเบียนร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากร้านค้าจำนวนมาก โดยข้อมูลการเปิดลงทะเบียนวันแรก ผู้ประกอบการร้านค้าสนใจเข้าร่วมแล้วกว่า 162,316 ร้านค้า

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนทั่วไป โครงการคนละครึ่ง จะเริ่มเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่ 16 ต.ค.นี้ ที่ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. จำนวน 10 ล้านคน เริ่มใช้จ่าย 23 ต.ค.-31 ธ.ค. 2563 นี้

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์

 • มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น.
 • ต้องไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

เช็คเลย! คุณสมบัติผู้ที่สามารถรับสิทธิ์ลงทะเบียน "คนละครึ่ง" ได้

วิธีการเข้าร่วมโครงการและการใช้สิทธิ์สำหรับประชาชน

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 • ได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ
 • ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย
 • ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง 150 บาท/วัน ทุก 06.00 น.
 • เติมเงินเข้า G-Wallet และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • เข้า App เป๋าตัง และกดสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
 • เสร็จสิ้นการชำระเงิน

 

Tags : , , , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น