คำกลอนสอนรัก-คะนึงหา

02/10/2020 sexyimi

คำกลอนสอนรัก-คะนึงหา

คะนึงหา
คิดถึงคนไกลตา เมื่อคราจาก
คิดถึงมากรู้ไหม ใจห่วงหา
คิดถึงรักเคยหวาน เนิ่นนานมา
คิดแล้วพาอาลัย ยามไกลกัน
ถึงเธออยู่ห่างไกลในวันนี้
ถึงจะมีอุปสรรคหนักขวางกั้น
ถึงเธออยู่สุดหล้ำฟ้าเขียวพลัน
ถึงอย่างนั้น ฉันรักเธอเสมอไป

เธอคนเดียวเกี่ยวข้องต้องจิตฉัน
เธอเท่านั้น ฝันพามาเคียงใกล้
เธอคนที่ฉันรักปักฤทัย
เธอทำไมแปรผันขวัญฤดี
เพ้อรำพัน ฝันถึงคะนึงหวน
เพ้อกร่ำครวญ โหยหา เธอมาหนี
เพ้อถึงคนเคยใกล้มอบไมตรี
เพ้อทุกที่ อุราพาระทม

Tags : , , , ,
แสดงความคิดเห็น