คำกลอนสอนรัก-ไม่มีเธอสำหรับฉัน

15/10/2020 sexyimi

ไม่มีเธอสำหรับฉัน
ทุกวันนี้มั่นใจเอาไว้ว่า
อยู่อย่างยโสและ โอหัง
นกขมิ้นเหลืองอ่อนร่อนเซชั่ง
ตามลำพังไร้ที่อิงพักพิงใจ
เขาจะคิดเขาว่ากล้ำรับมั่น
มิหวาดหวั่นพรั่นพรึงถึงสิ่งไหน
แล้วแต่เขาจะกิดติดฤทัย
เรื่องของใครไม่เกี่ยวข้องทุกช่องทาง

เมื่อมีรักระวังมีชังแน่
รักมากแท้ยิ่งชังมากจนหลากหลาย
รักเพราะกรรม ชังเพราะกรรมนำอันตราย
หมดสบาย บ่มทุกข์หนักเพราะรักชัง
เพราะรักชังย่อมอยู่เป็นกู่โลก
สุขและโศกสมมาดและพลาดหวัง
อย่าปล่อยให้ทุกข์ถึงพึงระวัง
คำสอนสั่นพระพุทธเจ้าให้เราวาง

Tags : , , , ,
แสดงความคิดเห็น