สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563

12/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563  แรม 11  ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

เทวี < 10:35 > เพชฌฆาต
พยายะ< 21:02 > มรณะ
จ.ข.00:50 จ.ต.14:09
ฤกษ์ถ่างเสีย
ฤกษ์ 06:32 ปุนัพสุ ที่ 7
ดิถี 10:07
อ.ข. 06:07 ก.0.12:14 อ.ต.18:21
06:42
สีสิริมงคล สีฟ้า, น้ำงิน / ทิศสิริมงคล ทิศเหนื่อ

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น