สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563

11/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563  แรม 9  ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 04:38
มิคสิระ ที่ 5 ดิถี 08:10
ภูมิปาโล
<07:39 > เทศาตรี
ก้มมะ
หาพา < 19:47 >
0.0.12:21
อ.ข. 06:07
ก.0.12:15 0.ต.18:23
จ.ข.23:59
06:51
วันธงชัย
ตาวจันทร์(๒) ทับ ตาวราหู(๘) เวลา 20:28 น.
ดาวราหู(๘) ยกเข้าสูรศีพฤยภ เวลา 02:51 น.
คาวจันทร์ สวขนักตรที่ 5 หมวดฤกข์ทศตรี ราศีพฤษภ-มิถุน ริ่มตั้งแต่
ฤกษ์ใช้ทำการมงคลบางอย่างได้ดี
เวลา 07:40 น, จนถึงวลา 09:22 น, (วันรุ่งขึ้น) เปลี่ยนไปเป็นนักษัตรอื่น
การใช้ประโยชน์ ป็นฤกษ์ที่ได้รับการอนุโลมให้เป็นเสมือนฤกบัมงคล ใช้เพื่อ
ให้มีผู้คนมาสนับสนุนกิจการ มีคนถ่ายเทข้า ๆ ออก ๆ เหมาะสำหรับ
เปิดร้านอาหาร ภัตตคาร โรงแรม โรภาพยนตร์ ไนท์คลับ สปา คาราไอเกะ
อินเตอร์เน็ต ถ่ายภาพยนตร์ เดินรถรับจ้าง สถานการละเล่น/การพนัน ฯลๆ
สีสิริมงคล สีแดง / ทิศสริมงคล ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น