สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

16/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563  แรม 15  ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

< 10:50 > มหัทธโน
หลิทโท
มรณะ < 17:44 > ลาภะ
จ.ต.17:40 จ.ข.04:44
วันอุบาทว์
บุพผัดกุณี ที่ 11
ท.จ. 12:13 0.ต.18:18
06:23
สี่สิริมงคล สีม่วงอ่อน / กิตสิริมงคล ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ฤกษ์ 10:34
ดิถี
14:17
อ.บ. 06:07

 

 

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น