สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563

25/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563  ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 22:45 ธนิฏฐ ที่ 23
ดิถื 09:36 อ.ข. 06:11
ก.0.12:02 0.ต.17:53
< 05:32 > เทศาตรี
สุภะ < 09:22 > พยายะ
0.ต.01:01 จ.บ. 14:07

08:25  วันอธิบดี
ฤกษ์ใช้ทำการมงคลบางอย่างได้ดี
ดาวจันทร์ สวยนักษัตรที่ 23 หมวดฤกษ์ทศตรี รศีมังกร-คุมภั ริ่มตั้งแต่
เวลา 05:33 น, จนถึงเวลา 06:05 น. (วันรุ่งขึ้น) เปลี่ยนไปเป็นนักษัตรอื่น
การใช้ประโยชน์ เป็นฤกษ์ที่ได้รับการอนโถมให้เป็นเสมือนฤกมงคล ใช้เพื่อ
ให้มีผู้คนมาสนับสนุนกิการ มีคนถ่ายเทเข้า ๆ ออก ๆ เหมาะสำหรับ
เปิดร้านอหาร ภัตตคาร โรงแรม รงภาพยนตร์ ไนท์คลับ สปา การาโอเกะ
อินเตอร์เน็ต ถ่ยภาพยนตร์ เดินรถรับจ้าง สถานการละเล่น/การพนัน ๆลๆ
สีสิริมงคล สีเขียว / ทิศสิริมงคล ทิศใต้
ภูมิปาโล

Tags : , , , , , ,

แสดงความคิดเห็น