สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563

03/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563  แรม 2  ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 25:14ดิถี 01:37
อุตราภัททะ ที่ 26 <17:50 > ราชา เพชฌฆาต
กาษา < 08:10 > กัมมะ
อ.ต.18:28 จ.ต.06:48 จ.บ.19:26
อ.ข. 06:06 ก.0.12:17
07:24
วันธงชัย ฤกษ์อุบาทว์ เวลา 00:00 -.- 17:50 น.
สีสิริมงคล สีแดง / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น