สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563

04/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563  แรม 3  ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

สมโณฤกษ์ 26:09
เรวดี ที่ 27 ราชา < 19:53 >
< 09:30 > สุภะ ทายี
อ.บ. 06:06 ท.จ.12:16 0.ต.18:27
จ.ต.07:35 จ.ข.20:02
07:19
ฤกษ์ใช้ทำการมงคลได้ดี
ดาวจันทร์ เสวยนักยัตรที่ 26 หมวดฤกษ์ราชา ราศีมีน เริ่มตั้งแต่เวลา
17:51 น. (วันก่อน) จนถึงเวลา 19:53 น. เปลี่ยนไปเป็นนักย้ตรอื่น
การใช้ปะโยชน์ เป็นฤกย์ใช้ประกอบการงานมงคลได้ดี ใช้เพื่อให้บังเกิด
ความโอ่อ มีสง่ราศี มีมงคลอันยิ่งใหญ่ ผู้คนยกย่องสรรเสริญ เหมาะสม
สำหรับเปิดสถานที่รชการ รับตำแหน่หน้ที่สำคัญ เปิดกิจการ ห้างร้าน บริษัท
ปลูกสร้างหลักฐาน ฯลๆ
สีส้ริมงคล สีชมพู / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ดิถึ 02:34

 

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น