สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563

05/10/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563  แรม 4  ค่ำ เดือน 11 ปีชวด จ.ศ. 1382

สมโณ < 22:16 > หลิทโท
พยายะ< 11:08 > มรณะ
จ.ต.08:21 จ.ข. 20:37
ฤกษ์ล่างเสีย อาศวินี ที่ 1
ฤกษ์ 00:03 ดิถี 03:29
อ.ข. 06:06
ท.จ.12:16 0.ต.18:26
07:14
สีสิริมงคล สีฟ้า, น้ำงิน / ทิศสิริมงคล ทิศเหนือ

 

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น