สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563

09/09/2020 sexyimi

สุดยอดฤกษ์ดี วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 วันจันทร์ แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด จ.ศ. 1382

ฤกษ์ 03:42 น. โรหิณี ที่ 4 โจโร < 05:36 > ภูมิปาโล ดิถี 07:13

มรณะ < 18:29 > ลาภะ อ.ข. 06:07 ท.จ. 12:15 อ.ต. 18:23 น. จ.ต. 11:30 จ.ข.23:12

06:56 ดิถีอุบาทว์ เวลา 00:00 – 18:29 น.

วันอุบาทว์ สีสิริมงคล สีม่วงอ่อน / ทิศสิริมงคล ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ –

Tags : , , , , , ,
แสดงความคิดเห็น