คำกลอนสอนรัก
อ่อนแอก็แพ้ไป คนไหวเขาจะยืน เป็นผู้หญิงสตรอง ผู้ชายไม่ม
 
1 2 3 4